Térben – időben * pódiumbeszélgetések a helyes természeti erőforrás-gazdálkodás kihívásairól


Miről szólnak a beszélgetések?

Térben – időben elnevezés egy beszélgetéssorozatot takar, melynek tartalma a helyes természeti erőforrás-gazdálkodás kihívásairól szóló eszmecsere. A beszélgetések 4 állandó partnerrel, valamint alkalmanként egy helyi szakértővel/érdek-képviselővel folynak, általános és aktuális a témához kapcsolódó fejleményeket vázolnak fel, valamint figyelembe veszik a beszélgetés helyének természeti, gazdasági és társadalmi adottságait, melyekről a beszélgetés folyamán mindegyik szakértő elmondja megközelítését/szakmai véleményét. A helyi beszélgetőpartnernek alkalma nyílik a helyi érdekességekre, saját és közösségének megközelítésére fényt vetni, akár kérdéseket feltenni a szakértőknek. 

Visszajelzések alapján úgy véljük, hogy ezek a beszélgetések tartalmilag úgyis mint struktúrájukban hiánypótlóak hazánkban. Szeretnénk, ha tágabb körben és a nem formális tanulás keretében laikus érdeklődők számára is tartalmat nyújthatnának. Az érhető megközelítése a témáknak is célunk. A beszélgetések ebben a formában a következő célokat is követik:
1. a helyes helyi erőforrás-használat jelentőségének hangsúlyozása
2. az ezzel kapcsolatos kihívások megjelenítése konkrét helyi példákon keresztül
3. inter- és transzdiszciplináris tudományos megközelítések erősítése
4. a helyszínek megválasztásával a vidék, az apró és közepes méretű falvak és térségeik erősítése az országos médiamegjelenéssel/ figyelemfelhívás 
5. a hazai tudástár gyarapítása
6. a szakmai fenntarthatósági párbeszéd erősítése
7. a szakma és a kutatók nyitása helyi közösségek és érdeklődők felé


A térben – időben beszélgetések gondolata 2021 elején fogant meg, majd a Pécsi Falukonferencián került sor az első beszélgetésre. A “dobbantó” beszélgetésről itt tudhatnak meg többet, ahol a beszélgetés felvételét is megtekinthetik. Már a konferencia előtt úgy véltük, hogy érdemes lenne több ilyen alkalmat teremteni, de egy igazi “roadshow” konkrét terve maga a beszélgetésen fogant meg. A kéthavonta megszervezett eseményeket online is meg lehet tekinteni. Kérjük kattintsanak a megfelelő helyszínre és dátumra.

A beszélgetések résztvevői:

Sallee-Kereszturi Barbara, Humánökológus, oktató-tanácsadó

A pódiumbeszélgetések szakmai moderátora.

Zalaegerszegi születésű, de földrajz, ökológia, természet-, táj- és környezetvédelmi tanulmányait a Zürichi és Bázeli Egyetemen végezte. 1994 óta önállóan dolgozik szakmai fordítóként, lektorként és nyelvtanárként is. Kiemelt szakmai területe a regionális fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósítása, ezzel kapcsolatosan az OIKOS-témakör kifejtése (ökológia és ökonómia súrlódási pontjai, ezek feloldási lehetőségei), továbbá a helyes természeti erőforrás használat, közösségek fejlődése, fiatalok bevonása és a fenntartható projektekhez kapcsolódó kommunikáció.
2010-2014-ig a Balaton-felvidéki Hegymagas község független polgármestere, 2014 óta a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság szakmai referense, a Biodiverzitás Napok társszervezője. BARKE Iris cégével civil szervezetek, önkormányzatok, cégek, intézmények, projektek tanácsadója fenntarthatósági témakörökben és az ehhez kapcsolódó nemzeti és nemzetközi szakmai kapcsolatok gondozója. Többek közt a Balaton jövője projekt kezdeményezője és koordinátora.

A rendezvények állandó beszélgető partnerei:

Dukay Igor 1973-ban született Siófokon. Biológia-földrajz szakos tanár, természetvédelmi mérnök, természetvédelmi szakértő. Az állami, önkormányzati és civil szférában is hosszan tevékenykedett. Húsz éve vállalkozóként segíti a környezet és a természet védelmét. RENATUR cégének tevékenysége ismert édesvizekhez kapcsolódó projektek, illetve más mérnöki megoldásokat követelő természetvédelmi tevékenységek révén. Szűkebb kutatási, módszertani területe a kisvízfolyások revitalizációja. Egyetemen vendégoktató.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dr. Kovács Tibor, Zoológus, természetvédelmi szakértő

Budapesten született, egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte biológia-földrajz tanári szakon. Utóbb ökológia/zoológia tudományágakban doktori fokozatot tett. Jelenleg természetvédelmi szakértőként dolgozik, vállalkozási tevékenysége biotikai adatgyűjtés nemzeti parkok számára és élővilágvédelmi hatástanulmányok készítése ipari jellegű beruházásokat, pl autópálya építését vagy ipari parkok létesítését megelőző tervezési fázis alatt. 2001 óta részt vesz a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer munkáiban. Célcsoportja a kétéltűek és hüllők köre, ezek köré fonódott tudományos tevékenysége is. A doktori fokozat elnyerése után dolgozott a WWF Magyarországnál és a Fővárosi Állat- és Növénykertben is. Mindkét intézménynél alapvetően természetvédelmi projektekkel foglalkozott. 2002. óta egyéni vállalkozó, élővilágvédelmi szakértő. Jelentős szerepet vállalt a ma már etalonként használt MÉTA programban, azaz Magyarország élőhelyeinek feltérképezésében is. 2011 óta a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság elnöke és az évente megrendezésre kerülő Biodiverzitás Napok társszervezője.

Dr. Póla Péter 1972-ban született Barcson. Közgazdász és agrárpolitikai szakértő, 2007-ben a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan doktori iskolában szerzett doktori címet. Főiskolai tanár és intézetvezető a bajai Eötvös József Főiskolán, valamint a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási területe a vidéki térségek fejlesztése, a helyi erőforrások vizsgálata. Számos pódiumbeszélgetés és konferencia szakmai vendége, munkássága keretében európai kontextusban is foglalkozik a gazdaság és társadalom összefüggéseivel.