Kommunikáció, facilitáció

Megközelítésünk:

A Természettel és környezetünkkel kapcsolatos témakörökben mindig a tudás és cselekvés közti feszültségekkel van dolgunk. Ezek áthidalásában, a hiányzó láncszemek megtalálásában segíthet a helyes fenntarthatósági kommunikáció. Mivel a fenntartható célok megvalósítása mindig több társadalmi résztvevőt szólít meg, ezért az ő kommunikációjuk egymással és a munkájukat követő érdeklődők, érintettek és érdekeltek felé minden lépésnél is kulcsfontosságú. Lévén a tartalmak számos esetben összetettek, több oldalú megközelítést és komplex megoldásokat kívánnak, a róluk szóló kommunikáció feltétele maga a folyamatok átlátása, megértése képletek, koncepciók és szintézisek mentén.
Ahhoz, hogy valós átláthatóság és információáramlás valósulhasson meg, elengedhetetlen, hogy fenntartható kommunikációval foglalkozzunk, minden valóban fenntartható folyamat feltételeként.

A fenntarthatósági kommunikáció mint olyan, vállalkozásoknál, kezdeményezéseknél, valamint szakmai és civil projekteknél is szükséges, mégpedig a projektek kezdetétől fogva és könnyebb projektfázisokban és krízishelyzetekben egyaránt. A helyes kommunikáció által számos kezdeményezés vállhat hosszú távon sikeressé, míg hiányával fenn áll annak veszélye, hogy az amúgy jó tervek magas humán és anyagi erőforrások befektetésének dacára már középtávon zátonyra futhatnak. A helyes fenntarthatósági kommunikáció túlmutat a jó terméknek jó cégér megközelítésen és figyelembe veszi az észlelés (Wahrnehmung) és az értékelés folyamatait, az Ökopszichológia tudás- és módszertárát, a hitelesség és bizalom felmutatásának lehetőségeit és maga a kommunikációban résztvevők ismereteit és igényeit.

A BARKE Iris Kft. és szakértői hazai és nemzetközi fenntartható célú és közösségi projektek kommunikációját segíti elő átfogó helyzetanalízissel, koncepciók és stratégiák kidolgozásával valamint tréningek, workshopok, tanuló körök stb. egyedi megtervezésével és lebonyolításával az érintettek részére.
A tartalmak kidolgozásán túl segítjük az egyes projektekben, tervekben, koncepciókban érintettek kapcsolattartását és párbeszédét, valamint a kapcsolatépítést (networking) hazai és nemzetközi partnerekkel. Ezen felül szerepet játszunk a fenntarthatósági üzenetek felhangosításában, terjesztésében.

A társadalmi-kulturális és szakmai eszmecsere jó példáit saját és partnerei programjaiban is megvalósítjuk, így pl. Citizen Science projektekben, nagyobb léptékű implementációs folyamatokban és olyan kezdeményezéseiben, mint pl. a Térben-időben szakmai beszélgetések.


Módszereink:
Módszereink magukba foglalják az intézményen, szervezeten, csoporton belüli kommunikáció és tudás-transzfer létrehozását, ezáltal a Learning Organization megközelítéshez tartozó struktúrák és kommunikációs utak, kiértékelések, visszacsatolások bevezetését.

A nyilvánosságot, érdeklődő társadalmi rétegeket fenntartható célok megvalósításába bevonni egy komplex feladat. Példaképpen az energiatudatosság, a klímaváltozásra adott helyes válaszok, vagy a biológiai sokféleség fenntartásának módszerei, illetve a társadalmi attitűdök, mint a tudatos fogyasztás összetett képleteiről szóló hatékony kommunikáció egyedi megoldásokkal működik, célcsoporttól és a kitűzött céloktól függően.

A Kommunikáció a fenntarthatóságról keretében a tanulási folyamatok minden résztvevőnél hangsúlyosak, ezért a Tanuló Térség módszertani megközelítésünket ajánljuk minden olyan átfogó témakörre, mely nagyon társadalmi csoportokat szólít meg.

A Quo Vadis? (Merre tartunk) kérdése sokunkat foglalkoztat, kulturális és társadalmi megközelítése nem hagyhatja ki az ökológiai és gazdasági tényezőket és lehetőségeket sem. Megközelítésünk, hogy a Jövő megtanulható egy olyan fenntarthatósági játéktérbe engedi belépni a résztvevőket, melyből valós, alkalmazható koncepciók és jövőtervek alakulhatnak ki. A 2006 óta a Balaton térségben folytatott Tanuló Térség projektünk, melynek 2020 óta szerves része A Balaton jelene és jövője projekt olyan módszereket tár fel, melyek a kommunikáció terén is iránymutatók.

A fenti témakörökhöz párosulnak publikációk, oktatási anyagok és dokumentációk is.

A fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósításához kapcsolódó módszertárunkat, tanácsadási és más szolgáltatásainkat, valamint példaprojektjeinket a projektjeink oldalon tekinthetik meg.

Szolgáltatásaink egyének, csoportok, cégek, oktatási és más intézmények, civil szervezetek és önkormányzatok részére:
– Belső kommunikáció
– Nyilvánosság bevonása
– Piaci kommunikáció
– Kulturális kommunikáció
– Kiemelten a fenntarthatósággal összefüggő témakörök hatékony kommunikációja
– Publikációk, ismertetők, cikkek, tananyagok, dokumentációk, beszámolók összeállítása
– Kommunikáció oktatási és tanulási folyamatokon belül
– Szemináriumok, workshopok, előadások, beszélgető körök koncepciója, lebonyolítása
– Tanulási folyamatok megtervezése
– Közösségi tervezés, részvételi tervezési és döntési folyamatok koordinálása, szintézise
_ Útkeresési folyamatok koordinálása és koncepciók közös felállítása
– Jövőtervezés, jövőműhelyek lebonyolítása minden korosztály számára
– Facilitáció és moderáció workshopokban, fórumokon, nyilvános és zárt körű panelbeszélgetésekben
– Mediáció stakeholderek és más érdekeltek között
– Demokráciai mechanizmusok megismertetése
– Ökofilozófiai beszélgetések koncepciója, lebonyolítása

Szolgáltatásainkat Európa szerte nyújtjuk magyar, német és angol nyelven, anyanyelvi szinten és igény szerint közvetlen tolmácsolással. A közös munkáink, szolgáltatásaink keretében történő projektmenedzsment és kommunikáció ügyfeleinkkel és partnereinkkel független és biztonságos szervereken tárolt platformokon történik, egyéni, csoportos vagy nyilvános hozzáféréssel igény szerint.

Kérjen testreszabott ajánlatot a Kapcsolat oldalunkon keresztül!


With many thanks! Teamwork icons created by Becris – Flaticon